Eskişehir Hub for Creative Arts

Eskişehir  Hub For Creative Arts / Yaratıcı Sanatlar Ağı

Üniversite kenti olarak tanımlanabilecek Eskişehir ’de bulunan projede, öğrenciler ile yerel halkı buluşturacak, kaynaştıracak bir sosyal etkileşim merkezi yaratmak hedefleniyor. Yapı barındırdığı işlevlerin farklılığı ile şekillenerek, kütlesel olarak parçalanıyor ve her bir kütle  farklı bir fonksiyonu barındırıyor. Yapı formundaki bu parçalanma, farklılaşma ve farklı bir araya gelişler, zengin mekansal ilişkilerin oluşmasına olanak sağlıyor. Üçüncü boyuttaki hareketler ve oluşturulan farklı espaslar, yapı içi görsel etkileşimi ve kullanıcılar arası etkileşimi artırıyor ve onları kaynaştıran bir arayüz vazifesi görüyor.

Sanat Merkezi | Sosyal Ağ | Kamusal Etkileşim | Dodofis Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık Ofisi 
Dodofis

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

One thought on “Eskişehir Hub for Creative Arts

Comments are closed.