Mimar Sinan Müzesi & Araştırma Merkezi

Mimar Sinan Müzesi ve Araştırma Merkezi

Mimar Sinan Müzesi ve Araştırma Merkezi Mimari konsept, yoğun kent dokusu içinde yeralan proje arazisi için geliştirilen strateji.

Proje arazisi İstanbul ‘un en kıymetli ve tarihi alanlarından biri olan Süleymaniye’de yeralır. Mimar Sinan ‘ın türbesinin de olduğu alan için  alanın keşmekeşine ve kalabalığı ile zıt işleve sahip araştırma merkezi ve müze için 2 senaryo üretilir. Yarı kamusal ve kısmen dışa kapalı araştırma merkezi, kamusal ve dışa açık müze yapısı. Bu fonksiyonlar yerleştirilirken kente bir enstalasyon yapıldığı düşünülür.

Enstalasyon

Yerleştirme sanatı, bir tasarımın veya sanat eserinin çevre göz önünde bulundurularak tasarlanması ya da var olan çevreye uyumlu bir şekilde yerleştirilmesi, boşluk doldurma.

Mevcut kent dokusunda, verilen işlevler için çevreyle uyumlu bir şekilde boşluk doldurma eylemi.

Doluluk( çevresel tasarım girdileri) : tescilli yapılar, topoğrafya.

Yerleştirilen parçalar: Müze, araştırma merkezi ve diğer işlevlerin kendi aralarında sınıflanıp, yapı adasındaki boşluklara yerleştirilmesi. Kapalı(kontrolle girilen mekanlara açılan, yarı kamusal) sirkülasyon ile bu parçaların birbirine bağlanması.

Mimar Sinan Müzesi ve Araştırma Merkezi Programı

Farklı işlevleri barındıran yapı parçaları kullanıcısına göre sınıflanır. Kullanıcısı daha genel kitleler olan müze bir parçada(1) kullanıcısı daha tanımlı olan araştırma merkezi, arşiv, idare ve çalışma ofisleri bir arada (2) ; her iki kitleye de hitap eden kütüphane ve oditoryum ayrı bir parçada (3); hem diğer parçaların kullanıcılarına hem de bölge halkına hitap eden atölye, cafe ve restaurantlar (4) ve (5) parçalarında toplanır. ve yapı adası içinde boşluklar yaratılarak bu parçalar sirkülasyon, bahçeler ve havuzlar ile birbirine bağlanır ve bir iç yaşam yaratılır.

Mimar Sinan | Araştırma Merkezi | Müze ve sergi yapıları | Kültürel Yapıları | Istanbul, Süleymaniye | Istanbul Mimarlık Ofisleri
| Dodofis Mimarlık Ofisi
Dodofis

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

Comments are closed.