Denizli Mimarlar Odası , 2013

dodofis mimarlık ofisi  denizli mimarlar odası binası Chamber Of Architects dodofis mimarlık ofisi  denizli mimarlar odası binası render Chamber Of Architects dodofis mimarlık ofisi  denizli mimarlar odası binası iç mekan render Chamber Of Architects dodofis mimarlık ofisi  denizli mimarlar odası binası aksonometri Chamber Of Architects

Denizli Mimarlar Odası mimari konsept

Denizli mimarlar odası binasının bulunduğu alan, yoğun yapılaşmanın olduğu bir bölgede yer almaktadır. Bu sıkışmışlık durumu arka bahçe olarak tasarlanan alana çok daha fazla anlam yüklemekte; huzurlu bir kaçış ve buluşma noktası oluşturmaktadır. Yapının mekansal kurgusu da arka bahçe kullanımını destekler nitelikte tasarlanmıştır. Şeffaf bir cephe ve galeri boşluğu vasıtasıyla artırılan kat yüksekliği, iç mekanın bahçeyle kaynaşmasını sağlamış, bahçeyi yapının ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Sergi ve Kokteyl salonunu arka ve yan bahçe ile maksimum seviyede ilişkili konumlandırma fikri çerçevesinde bahçe ile birlikte çalışan bir iç mekan kurgusu oluşturulmuştur. Bununla birlikte yapı sınırının getirdiği mekan kısıtlaması giderilmeye çalışılmış ve büyüyebilen alanlar ortaya çıkmıştır. Programın ana unsurlarının içeriğine odaklanılmış ve servis alanları konumlandırılması bu parçaların bütünlüğünü korumaya yönelik olmuştur.

Ofis Binası | Ofis Projesi | Mimarlar Odası hizmet Binası| Dodofis Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık Ofisi

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir