DODOFIS

Dodofis mimarlık ofisi 2012 yılında Y.Mimar Fırat Doğan, Y.Mimar Burcu Kırcan Doğan tarafından İstanbul'da kurulmuş bir mimarlık ofisidir.

Mimari proje, kentsel tasarım, iç mekan tasarımları günümüz devingen koşulları ve konjünktürü içerisinde mimarlık pratiğinin gerektirdiği araştırma da sürece dahil edilerek şekillendirilir. Araştırmalardan elde edilen bilgi birikimi ve geçmiş proje süreçlerinden elde edilen  deneyim proje tasarım sürecine yansıtılarak, yenilikçi ve optimize edilmiş tasarımlar, farklı disiplinlerden uzman bir ekip çalışması ile ortaya konulur.

Mimarlık pratiği, sabır ve zaman gerektiren bir disiplindir. Tasarım sürecinde, günümüz mimarisi, şehirciliği, kültürel dönüşümler, teknolojik inovasyonlar, tüketici alışkanlıkları incelenir. Proje, farklı disiplinler ile koordineli bir şekilde her detayda inceltilerek sonuç ürünün en iyi kaliteye ulaşılması hedeflenir.

Mimarın görevi sadece tasarım ve tasarım öncesi konsept oluşturma ve fizibilite çalışmaları değildir. Geçmiş projelerde elde edilen deneyim ve bilgi birikimi sayesinde tasarım sürecinde öngörü sağlanarak; topluma ve çevreye duyarlı, kullanıcı geri dönüşleri olumlu, işletme maliyetleri düşük yapılar hayata geçirmek hedeflenir.

Kurulduğu günden bugüne kamu yapıları, kültürel yapılar, eğitim yapıları, konut projeleri, spor tesisleri, kentsel tasarım ve master plan projeleri gibi çeşitli ölçek ve büyüklükte tasarımlar ortaya koyan Dodofis Mimarlık, projelerini araştırmalarla ve akademik bir bakış açısı ile olgunlaştırır.

 

"Every great architect is - necessarily - a great poet. He must be a great original interpreter of his time, his day, his age '' Frank Lloyd Wright

 

Doğan Design Ofis | Mimarlık Hizmetleri - Mimarlık - İç Mimarlık - Kentsel Tasarım | Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık Ofisi  | İstanbul - Kadıköy
mimar_fırat doğan_itü_mimarlık_mimarlık ofisi

Fırat Doğan

2010 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu. 2013 yılında Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Programı'nda Yüksek Lisansını tamamladı. Öğrenciliğinden itibaren birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara ve workshoplara katıldı. Katıldığı yarışmalarda çeşitli derecelerde ödüller aldı. Mezuniyeti sonrası çalıştığı ofislerde büyük ölçekli birçok projenin tasarımını ve yürütücülüğünü üstlendi. Çalışmalarına Burcu Kırcan Doğan ile kurdukları Dodofis Mimari Tasarım Hizmetleri'nde devam etmektedir. Aynı zamanda Maltepe ve Esenyurt Üniversitesileri'nde stüdyo yürütücülüğü yapmaktadır.

mimar_burcu kırcan doğan_odtü_mimarlık_mimarlık ofisi

Burcu Kırcan Doğan

2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden  mezun oldu. 2013 yılında Bilgi Üniversitesi'nde Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nı tamamladı. Mezuniyeti sonrası Türkiye'nin önde gelen ofislerinde farklı ölçek ve işlevdeki yapıların tasarım ve uygulamasında çalıştı. Öğrenciliğinden itibaren katıldığı ulusal yarışmalarda çeşitli derecelerde ödüller aldı. Çalışmalarına Fırat Doğan ile kurdukları Dodofis Mimari Tasarım Hizmetleri'nde devam etmektedir. Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi'nde stüdyo yürütücülüğü yapmaktadır.

 dodofis mimar fırat doğan