Amman Workshop – Plug in Participation, 2012

dodofis mimarlık ofisi kamusal alan workshop public spacesdodofis mimarlık ofisi kamusal alan workshop 2 public spacesdodofis mimarlık ofisi kamusal alan workshop 3 public spacesdodofis mimarlık ofisi kamusal alan workshop diyagram public spacesdodofis mimarlık ofisi kamusal alan workshop plan public spaces

Public Interface / A Suggestion for Public Spaces

Plug-in participation creates an insfrastructural graft to faciliate active public participation in the debate over public spaces. The intervention attaches itself onto existing and underutilized systems of information distribution. In Amman the plug-in appropriates the existing mechanisms of public transportation as a means of distribution. In Istanbul plug-in subverts the existing insfrastructure of underutilizied information kiosks and uses it for more public purposes.

Plug in Participation, kamusal alanlar üzerindeki tartışmalarda halkın  aktif katılımını kolaylaştırmak için bir arayüz oluşturur. Kendisini mevcut ve organize olmamış bilgi dağıtım sistemlerine bağlar. Önerilen arayüz Amman’da , toplu taşıma araçlarının varolan mekanizmalarını bir dağıtım aracı olarak kullanır. İstanbul özelinde ise oluşturulan bu arayüz mevcut kent kiosklarının  altyapısını kullanır. Bu sayede kent içi kiosklar  kamusal amaçlar için kullanılmış olur.

Public Spaces | Plug-in participation | Amman | Istanbul

Dodofis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *