Modern Sanatlar Müzesi

Modern Sanatlar Müzesi Proje Arazisi

Proje arazisi kentsel bağlamda yüksek potansiyel  barındıran Perşembe pazarında yer alır. 1980’ler sonrasında dönüşüme uğrayan bölge halen bir kimliğe sahip değildir. Bu sebeple hak ettiği müze sayısına sahip olmayan İstanbul’da, haliçte oluşan kültür aksına eklemlenen bir modern sanatlar müzesi düşünülmüştür. Müze dönüşüm ile ortaya çıkan kıyı parkına yerleşir. Kıyı bandında yer alan bu park gerek donatı eksikliğinden gerekse mekanların tanımsızlığından  ve çevresi ile kurduğu zayıf bağlantıdan dolayı kullanılmaz. Modern  sanatlar müzesi  bu noktada  çevresinde bulunan  tersane caddesindeki  iş yerlerine  ve  kara ulaşımının yer aldığı Kemeraltı caddesinin devamında balık pazarına referans verir. Bölgeyi deniz ulaşımına da açan bir zemin kurgusu oluşturur .

Sergileme

Sergileme kavramı (hem bir odak hem de transit geçiş noktası olabilecek bölgede buna bağlı olarak) , sergilenme süresi  ile  gezmeye harcanan zamana  göre sınıflanır.  Geçici ve küçük sergiler zeminde kamusal alanın içinde, belli süre sergilenen koleksiyon ve eserler daha özelde, kalıcı sergi ise müze gezintisinin son noktasında bulunur.

Yaya akışının hızlı ve kısmen  transit olduğu zeminde panolar, saçak altı mekanlar ve ‘’hızlı’’ bir şekilde gezilebilen küçük ölçekte  geçici sergiler yer alır. Bu mekanlar parçalanarak yaya akslarının kıyıya ve iskelelere bağlanmasına izin verir

Özel  sergileme alanları kendini dışardan soyutlayacak şekilde metal kabukla çevrilir. Lineer mekanların uçları galata köprüsü,  Süleymaniye, Eyüp gibi  kentsel  vistalara yönelir. Var olanı sergilemenin de  eser olduğu modern sanatta kentte sergilemeye katılır. Bu düğüm noktaları performans, dinlenme ve seyir alanları olarak düzenlenir.

Mansiyon Ödülü |Modern Sanat Müzesi | Perşem Pazarı | Karaköy | Sergileme alanları | Modern Sanatlar |  Istanbul Mimarlık Ofisi | Mimarlık Ofisleri
Dodofis

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

One thought on “Modern Sanatlar Müzesi

Comments are closed.