S.O.S Istanbul Küçüksu Kentsel Tasarım

Küçüksu Master Planı / Kentsel Tasarım

Kentsel tasarım alanı olan Küçüksu çayırı İstanbul’un en önemli mesire alanlarından biridir .

Mevcut işlevlerin bazılarını koruyarak, ve uygun görülen bazı işlevlerin de eklenmesiyle 7 gün 24 saat aktif, kentli tarafından kullanılan bir kentsel boşluk ve odak noktası haline getirmek. Gece ve gündüz stratejileriyle sürekli aktif ve güvenli bir yeşil alan sunmak projenin ana amacıdır.

İki dere arasında kalan büyük yeşil alan içinde, taraçalı su kanalı ile boyuna bir iz oluşturulur , yeşilin ve işlevlerin birbiriyle bağlantısında süreklilik sağlanır. Ayrıca arazide hisar-çarşı- tarihi iskele(ulaşım) –rekreasyon alanı- göksu hattında oluşturulan yaya aksları ile bölge çevresine bağlanır. Park alanı boyunca bütüncüllüğü sağlayan su kanalı yeşil doku sürekliliği sağlanır. Yayanın bu izi takip etmesini sağlar. Alan bu aksın dikine oluşturulan ve alanı artiküle eden ticaret ve sert zeminler ile  kent içinde daha ulaşılabilir hale gelir. Dikine bağlantıların bir ucunda ticaret, amfi, etkinlik meydanı yerlırken diğer ucunda spor alanları ve açık fitness alanları yer alır.

2.Ödül |Kentsel Tasarım | Master Plan | Mesire Alanları | Istanbul Mimarlık Ofisleri | Kentsel Tasarım YarışmalarıMimarlık Yarışmaları | Mimari Proje Yarışmaları
Dodofis

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

Comments are closed.