Plug in Participation / Amman

Mimari kamusal arayüz

Plug in Participation, kamusal alanlar üzerindeki tartışmalarda halkın aktif katılımını kolaylaştırmak için bir arayüz oluşturur. Kendisini mevcut ve organize olmamış bilgi dağıtım sistemlerine bağlar. Önerilen arayüz Amman’da , toplu taşıma araçlarının varolan mekanizmalarını bir dağıtım aracı olarak kullanır. Bununla birlikte oluşturulan bu arayüz mevcut kent kiosklarının  altyapısını kullanır. Bu sayede kent içi kiosklar  kamusal amaçlar ve kentsel problemlerin dile getirilmesi için kullanılmış olur.

Plug-in participation creates an insfrastructural graft to faciliate active public participation in the debate over public spaces. The intervention attaches itself onto existing and underutilized systems of information distribution. In Amman the plug-in appropriates the existing mechanisms of public transportation as a means of distribution. Plug-in subverts the existing insfrastructure of underutilizied information kiosks and uses it for more public purposes.

Public Spaces | Alt yapı tasarımı | Amman | Kamusal Alanlar | İstanbul Mimarlık Ofisi | Mimarlık Ofisi
Dodofis
Mimarlık ofisleri

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

Comments are closed.