Taksim Meydanı ve Gezi Parkı

Üst Ölçek/ İstanbul’un Merkezi Taksim

Taksim Meydanı ve çevresi problemler: Fiziksel ve sosyal bariyerlerle ortak mekan kullanımının minimuma indiği bir kent.
Kentin çeperlerine itilmiş düşük gelirli kesim.
Amacı tüketim olan AVM’lerin sosyalleşmenin tek merkezi olduğu bir şehir. Onun mesleki ve gelir seviyesine göre ayrışmış sitelerde yaşayan insanları.

Öneri-Herkese Açık Bir Taksim Parkı

Osmanlı’dan günümüze sosyalleşmenin önemli bir parçası mesire alanları. Bir örtünün çimin üstüne serilmesi ile tanımlanan alan geçici bir süre o örtüyü seren insana aittir. Kentin çeperlerinden gelip Florya ve Bakırköy sahili gibi yerlerde piknik yapan insanlar düşünüldüğünde, piknik eylemi kentin kıymetli arazilerini herkesin geçici süre kullanabildiği demokratik bir mekan kullanım yöntemidir.

İşte bu yüzden biz de Taksim’deki otobüs duraklarını kaldırıyoruz. Ve aslında bir yaya aksı olan Gezi Parkı’nı mesire alanına dönüştürüp meydana kadar uzatıyoruz. İşlemeyen yaya aksını mesire alanını bypass edip parkın batısındaki mevcut yapıların yerine önerdiğimiz ofis yapısının doğusu boyunca devam edecek şekilde tekrar düzenliyoruz. Bu sayede parkımız yol gibi bir kentsel sınıra ya da bir yapıya değil, yaya yoluna komşu oluyor. Divan Oteli aksı boyunca varolan zeminin kamusal, üst katların özel kullanımda olması durumu ve kamusal kullanımın Cumhuriyet Caddesi’ne özel kullanımın promenada bağlanması ile bugün aktif kullanılmayan yaya aksını canlandırıyoruz. Böylece yaya aksını parkı besleyen bir öğeye dönüştürüyoruz.

Kentlinin farklı aktiviteleri özgürce gerçekleştirebildiği bir alan sunan parkın içine herkese açık kamusal alanın yanında yine herkese açık kütüphane, sergi alanları (ücretsiz giriş) yerleştiriyoruz. Piknikçiler için bir market ve deprem için bir depo da meydandan ofis binalarına kadar uzanan örtünün altına yerleştirildi. Aynı şekilde AKM-İstiklal arasında yay yolunu belirten ve metro çıkışlarını örten örtünün altına çeşitli satış birimleri, büfeler yerleştirildi.

Alt Ölçek/Bordering the Park-Park Kesitinde Lineer Bir Yapı

Üst ölçekte alınan karar doğrultusunda bugünkü yapılar bütününün tek bir yapıda tekrar organizasyonu öngörüldü. Park boyunca devam eden yapı için iki algı üzerinde çalıştık.
1- Kot farkı da gözönünde tutularak yapının karşı cephesindeki binalardan ve Cumhuriyet Caddesi’nden parkın algılanması.
2- Cadde boyunca 250 metrelik yapının monolitik etkisinin kırılması.

Öneri

1-Cumhuriyet Caddesi ve park kotunda boşluklar açarak yapının yerden yükseltilmesi, katlarda boşluklar ve buraların kat bahçeleri olarak düzenlenmesi.
2- Yapının tasarlanmasında kullanılan dalgasal modüller hem cepheyi hem kesiti üretir. Döşeme çizgisi ve cam birbirinden farklı hareket ederek hem iç galerileri hem kat bahçelerini hem de balkonları oluşturur ve güneş kırıcılarının geleceği yeri de belirlemiş olur. Oluşan bu girinti çıkıntılar bitişik nizam 10-15 m ayrık nizam 30-40 m gibi binalardan oluşan bir kentte 250 metrelik bir yapının oluşturacağı etkiyi kırar.

Taksim Meydanı | Ofis Yapıları | Park Yapısı  | Taksim Gezi Parkı | Istanbul Mimarlık Ofisleri  | Dodofis mimarlık ofisi
Dodofis

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

Comments are closed.