Düzce Üniversitesi Gelişim Master Planı

Kampüs Master Plan ‘ı

Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi master plan alanı Düzce – Akçakoca yolu üzerinde Düzce şehir merkezinin yaklaşık 8km kuzeyinde yer alır. Güneyinde Yörük köyü batısında ise Konuralp beldesi ile komşudur. İmar planında görüldüğü üzere ilerde yapılaşma batı ve güney yönünden üniversite sınırlarına kadar dayanacaktır. Bu sebeple oluşturulacak bir sosyal omurga aynı zamanda Konuralp beldesi ve devamında köyleride içine alan bir network oluşturma potansiyeline sahiptir.

İklimsel Veriler Düzce ilinde, Karadeniz kıyılarının genelinde olduğu gibi yazları sıcak, kışları ılık, her mevsim yağışlıdır; en çok yağış sonbahar ve kış aylarındadır. Yaz aylarında iki ay kadar kuraklık hissedilir. Nemli ve fazla sert olmayan iklim hakimdir. Yıllık sıcaklık ortalaması 13,1oC, ortalama yağış miktarı 845 kg/m2’dir, ortalama nispi nem %70’in altına düşmez. Hakim rüzgar yönü kuzeydoğudur. Yerleşke kuzey, batı ve doğu yönünde tepelerle çevrilmiştir. Etrafı dağlarla çevrili Düzce ovasında sıkça görülen enverziyonun engellenmesi için bu tepeler arasında kalan ekolojik koridorlara yapılaşmadan kaçınılmalıdır. Ayrıca bu koridorlar sayesinde yeşil kampüsün içine kadar difuze olabilecektir. Kentsel tasarım aşamasında bu iklimsel ve topoğrafik veriler doğrultusunda hareket edilmiştir.

Ana Kararları

Kampüs Anlayışı Üniversite kampüsleri diğer alt kademe eğitimlerden hem mimari hemde eğitim anlayışları gereği farklıdır. Şehrin dışında ya da içinde yer alan kampüsler , öğrencilerin tüm eğitim ve sosyal hayatlarının şekillendiği alanlar olmanın ötesinde bir dünya görgüsü kazandığı evrensel değerlerin ön planda tutulduğu eğitim ve yaşam alanlarıdır. Bu sebeple son yıllarda sayısı hızla artan yapıdan ibaret üniversite/kampüslerin aksine kampüs alanları açık ve kapalı alanları, mekan – ara mekan oluşumları ile öğrencilere kendi eylemlerini tanımlama ve yeni ilişkiler bağlantılar yaratma imkanı sunmalıdır.

Öneriler Ulaşım Mevcut yerleşkede topoğrafya ile uyumsuz büyük kütleli yapılar ve alanı artiküle eden araç yolları ve dağınık otoparklar birçok istinat duvarını ortaya çıkarmakta ve yaya sürekliliğini kesintiye uğratmaktadır Kampüsü çevreleyen ring hat ve ona bağlı ana otopark alanları ile kampüs içi yaya akışıı rahatlatılır.

Ring hattının içinde kalan yollar mümkün mertebe kaldırılmıştır. Fakat arazinin engebeli olması sebebi ile ring hattının kuzeyi ile sosyal omurga arasında eğimli araziye paralel ikincil yollar düzenlenmiştir . Sosyal omurga ve gruplar Eğimin az olduğu kampüs merkezinde kültür merkezi– kütüphane-öğrenci merkezi-ana derslikler gibi yapıları birbirine bağlayan bir sosyal omurga önerilmiştir. Yeni eklenen yapılarda bu omurganın devamındaki yaya aksını besleyecek sekilde konumlandırılmıştır . Arazinin eğimi de göz önünde bulundurularak fakülteler gruplanmış ve alt merkezler oluşturulmuştur, bu noktalarda da alt merkeze hizmet eden açık alan ve meydanlar düzenlenmiştir.

Kentsel Tasarım | Düzce Üniversitesi  |Üniversite gelişim master planı | Dodofis Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık ofisleri

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

Comments are closed.