Merzifon’da İş ve Yaşam Merkezi / Ofis Binası, 2017

Merzifon’da Ofis Yapısı

Önerilen ofis yapısı yerinde bulunan mevcut ticari yapının dış çeperlere kadar dayanıp boşluk bırakmaması – bunun yanı sıra kamusallık oluşturamaması ve arz talebe göre şekillenmemiş dükkan yapısı (ve büyüklükleri) sebebi ile atıl kalan kapalı iç avlusunun aksine;

Önerilen mimari proje iki yanında oluşturulan yayalaştırılmış sokaklar arasında geçiş veren ve bu aksa bakan nişler ile oluşturulan ara mekanlar ile kamusallığı ve görünürlüğü arttırır. Yapıyı U şeklinde saran yaya sokağına kafeler ve dükkanlar bakar. Ofis katlarının girişi ve 1. Bodrum katta oluşturulan kültürel alanın girişi yapı ortasındaki bu geçişten verilir. Bu sayede değerli sokak cephesi ticarete kazandırılmış olur. Bununla beraber 1. katta da ticarete yer verilerek kamusallık buraya ve bu kotta tertiplenen teraslara taşınmış olur. Burada çift hacimli ve teraslı kafe ve restoranlar ile ticaret alanı cazip bir hale getirilir.

Ofis Yapısı ‘nın 2. ve 3. katları ise ofis alanlarına ayrılır ve sirkülasyon – işleyiş bakımından alt katlardan ayrışır. Çift taraflı koridora eklemlenen ofis kütleleri hem tekil kiralanabilen hem de açık ofis alanı olarak kullanıma olanak sağlar.

Ofis Yapısı | İş ve Yaşam Merkezi | Merzifon Belediyesi | Ofis Binası| Dodofis Mimarlık Ofisi Istanbul Mimarlık ofisleri

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

Comments are closed.