Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Binası, 2017

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Binası

Yere ait olmak

Süleymanpaşa Belediye Hizmet Binası, mevcut durumda otogar olarak kullanılan alanda, içerisinde yer aldığı bağlamın uyumlu bir parçası olarak özgün bir yapı ve açık alan bütünü olacak şekilde tasarlanmıştır. İçerisinde yer aldığı bağlam ve topoğrafya ile uyumlu,  sürdürülebilir, yakın çevresiyle bütünleşik bir ekosistem oluşturmak, projenin ana motivasyonlarındandır.

Belediye Binası  Konum ve Bağlam

Proje arazisi, yapılması planlanan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet binası, ticaret ve konut alanları  ile mevcut durumda kentlinin aktif olarak kullandığı kıyı bandı ve rekreasyon alanının ara kesitinde, yoğun yaya trafiği potansiyeli  barındıran bir konumda bulunmaktadır. Konumu ve potansiyeli gereği açık alanlar  ve alt – üst kotu  birbirine bağlayan merdivenler  boşluk ve geçiş  olmanın ötesinde farklı aktiviteleri içeren birer kamusal  alan olarak tasarlanmış ve donatılarla zenginleştirilmiştir.

Yapı dili

15 metre  kot farkının bulunduğu arazide topoğrafya, yapı dilini oluşturan ana etmen olmuştur. Topoğrafyayla uyumlu,  parçalı yapı kütlesi ve oluşturulan teraslar ile her kat kendi içinde  iç- dış mekanları  geçirgen ve bütüncül bir zemin kat olarak  tasarlanmıştır.

Farklı bahçe konseptleri şeklinde tasarlanan bu teraslar, çalışanların nefes alıp dinlenebileceği açık alanlar  olarak düzenlenir. Arazinin sahip olduğu manzara bu bahçelerin ardından algılatılarak yapı kullanıcılarına daha zengin vistalar sunar. Yapının Şehit Yüzbaşı Mayadağlı Caddesi’ne doğru parçalanarak yayılması  ile oluşan bu bahçeler;  meclis, başkanlık ve diğer ofis alanlarının kendine özel açık alanları olmasına olanak tanır.

Program

Yapı önünde;  araziye ana yaklaşımın olduğu  Şehit  Yüzbaşı  Mayadağlı Caddesinden geriye  çekilerek, belediye hizmet binası ana girişinin, meclis girişinin, konferans girişinin açıldığı bir meydan oluşturulur. Meydan halkın yoğun olarak kullanacağı bu  girişler ile beslenir.  Ticaret alanı bu meydanın batısında ve meydanın devamı niteliğinde düzenlenir. Kentin ana ticaret aksı olan Hükümet  Caddesi’nin buradaki ticarete kadar devam edeceği öngörüsü  ile  ticaret  alanları Ş. Y. Mayadağlı caddesi üzerindeki  göbeği karşılayacak şekilde konumlandırılır . Ticaret alanı bu  noktada kot farkından  fyararlanılarak alt ve üst kota ayrılır. Planlanan Tekirdağ  Büyükşehir Belediye Binası ve masterplanı ile Karlık Caddesi’nin bu doğrultuda aktif hale geleceği öngörülmüştür.

1.Ödül | Belediye Hizmet binası |Belediye Hizmet Binası | Ofis yapıları | Kamu yapıları | Dodofis Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık ofisleri | Süleymanpaşa | Tekirdağ
Dodofis

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

Comments are closed.