Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Projesi

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı Kentsel Tasarım Projesi Dodofis Mimarlık

MEYDANI TANIMLAMAK / ÇERÇEVE

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı,  yakın çevresindeki ulaşım ağları, barındırdığı zorunlu işlevler  ve yoğun yaya sirkülasyonu nedeniyle çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Ancak bu katmanların bir aradalığı ve işleyişleri ile ilgili sorunlar nedeniyle, zihinde “meydan=karmaşa” imgesi oluşmaktadır. Bu karmaşaya rağmen meydan ile ilgili en akılda kalıcı imge mevcut tasarımda, alanı çevreleyen kolonaddır. Yapılan çalışmada kolonadın kent belleğinde yarattığı imgeyi korumak hedeflenmiştir. Kolonadın izleri korunarak; alanın kamusallığını ve meydanın bütüncüllüğünü destekleyecek şekilde yeni bir strüktür tasarlanması planlanmıştır. 

Güncel durumda Cumhuriyet Meydanı (Özgürlük Meydanı) ve durak alanları olarak ikiye bölünen kentsel boşluk, bütüncül tek bir meydan olarak ele alınmıştır.  Meydanın aktif kullanımını destekleyecek amfi aynı zamanda alt kotta planlanan duraklara, metro çıkışlarına ve ticari işlevlere bütüncül bir örtü oluşturur.

Bakırköy Meydanı | istanbul abüyükşehir belediyesi | istanbul planlama ajansı |  ÖzgürlükMeydanı | Dodofis Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık ofisleri | Kentsel Tasarım Mimarlık Ofisi

Dodofis Mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

Posted in Genel

Comments are closed.