İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eyüp Aşevi / Sosyal Merkez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eyüp Aşevi / Sosyal Merkez Tasarım Yarışması 2. Mansiyon ödülü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eyüp Aşevi / Sosyal Merkez Tasarım

Yapı, önemli yaya potansiyeli barındıran bu iki bölge arasında örgütlenen açık alan kurgusu etrafında şekillenir. Üst ve alt kotları birbirine  bağlayan ve kademelenerek  farklı fonksiyonların farklı kotlarda kendi kapalı kullanımına dahil olan bu açık alanlar, üst kotta Kaşgari sokak ile Piyer Lotiye, alt kotta ise konutlar arası mevcut ve öneri yaya merdivenleri ile Tarihi kent merkezine bağlanır. Bu yaya bağlantıları ve merdivenler üzerinde düzenlenen çocuk parkı, açık spor alanı ,  oturma birimleri ve kentsel donatılar ile mahallelinin alanı aktif kullanması teşvik edilir.

| İstanbul büyükşehir belediyesi | Sosyal Merkez Yarışması| Mimari Proje Yarışması | Dodofis Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık ofisleri

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED