Söğüt Doğa ve Tarihi Alanlar Ziyaretçi Merkezi

Bursa Söğüt Belediyesi ziyaretçi merkezi sosyal tesis ve nikah salonu

Konum ve bağlam / Kendini göstermeden  varolan bir yapı: “Peyzaj Terası” ziyaretçi merkezi sosyal tesis nikah salonu.

 Önerilen projede imgeye dönüşen sembolik bir yapı yerine , proje alanının iki ana tasarım girdisini oluşturan kendine özgü  peyzaj dokusu ve yüksek alanda yer alan topoğrafyanın harmanlanmasından oluşur. Yapı kendini göstermeden  varolan bir “Peyzaj Terası”  olarak alanda konumlanır. Dağlık ve kırsal bir alan olan coğrafi bölgede insan dokunuşunu ifade eden yığma taş bahçe duvarları – taş patika kendini çok göstermeyen yapının, peyzaj terası ile birlikte mimari kimliğini oluşturur .

Yapı plastisitesi  / “Tektonik Kabuk

 Doğa ve peyzaj ile kuvvetli bir bağ kuran, Osmanlı kent kültüründe önemli bir yeri olan Çınar ağacı ve onun altında oluşan kamusal alan yer alır. Tektonik kırılmalar ve tarihçeyi içeren bir sergiye dönüşen rölyef duvarı ile imgesel bir nirengi noktasına dönüşür. Ancak sembolizmi oluşturan şey bakılan bir heykel değil tarihi referansı olan bir kamusal alan ve onun etrafını şekillendiren tarihi anlatımı ihtiva eden tektonik harekettir.

Proje alanının nispeten sert iklimi düşünüldüğünde, yapının kapalı alan fonksiyonları saçak altında toplar. Mahaller birbirinin espaslarından faydalanacak ve gerek fuaye gerekse önlerindeki teras alanlara yayılabilecek, esnek bir kurguya imkan tanıyacak şekilde konumlanır. Yapı ortasına yerleşen amfi, mekansal ayrışmayı kuvvetlendirirken, fuaye alanında bu ayrışma muğlaklaşır. Tektonik kabuk ile çınar meydanında başlayan rölyef ve tarihi anlatım, yapı girişinde sergi ile devam eder ve yaya akışının doğal bir parçası halini alır. Buradan restoran ve devamındaki botanik parkura bağlanır. 

Servis girişi, yapı plastiğinin doğa ile kurduğu sade ilişkiyi etkilememek için yapının doğusundan, ağaçların arasından verilir. Alt ve üst kot girişleri, yaya aksı üzerinde yer alır ve açık alan  amfileriyle de  desteklenir.

| tarih ve doğa ile buluşma karşılaşma alanı mimari proje yarışması| bursa söğüt belediyesi ziyaretçi merkezi | belediye nikah salonu | Dodofis Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık ofisleri

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED