Yapı Kataloğu Malzeme Kütüphanesi – istif

Yapı kataloğu Malzeme kütüphanesi iç mimari mekan  istif 1. ödül

Malzeme Kütüphanesi ve Sektörel Bilgi Merkezi ve Malzeme kütüphanesi için önerdiğimiz projede, yapıyı ihtiva ettiği  katalog, malzeme ve mimari yayınlar kütüphanesi işlevlerinin kavramsal altlığını oluşturan istifleme üzerine kurguladık. Katalog; kelime anlamı olarak yunanca katá-logos ‘tan gelen kayıt altına almak ve listelemektir.  

Buradan yola çıkarak, yapının temel taşını da oluşturan bu istifleme/tasnifleme birimleri,  yapının tüm işleyişini, yapı tektoniğini ve zamansal döngülerini şekillendiren bir bütüne dönüşür. Bu birimler, bir araya gelerek tıpkı tuğla ve taş gibi yapının artiküle olmasını sağlayan yığma istif duvarını oluşturur. Bununla birlikte, kullanım yüzeylerini ve tefrişlemeyi de bünyesine katarak ortada esnek alan, iki yanında sabit kullanımların olduğu üç tonoza ayırarak,  yapının strüktürünü oluşturur. Dış cephe ve iç cepheye hakim olan ve ana hacmi tanımlayan gridal yüzey, yapının katalog/kütüphane oluşuna referans verir ve katalog olma durumunu görünür kılarken, olası etkinliklerin potansiyellerini besleyecek şekilde iç mekanı tarifler.

| altın çekül ödülleri| yapı kataloğu mimarlık seçkisi| iç mimari mekan tasarımı | belediye nikah salonu | Dodofis Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık ofisleri

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED