DODOFIS

 

Dodofis mimarlık ofisi 2012 yılında Y.Mimar Fırat Doğan, Y.Mimar Burcu Kırcan Doğan tarafından İstanbul‘da kurulmuş ödüllü mimarlık ofisidir.

Mimari proje, kentsel tasarım ve iç mekan tasarımları günümüz devingen koşulları ve konjonktürü içerisinde mimarlık pratiğinin gerektirdiği araştırma da sürece dahil edilerek şekillendirilir. Araştırmalardan elde edilen bilgi birikimi ve geçmiş proje süreçlerinden elde edilen deneyim proje tasarım sürecine yansıtılarak, yenilikçi ve optimize edilmiş tasarımlar, farklı disiplinlerden uzman bir ekip çalışması ile ortaya konur.

Mimarlık pratiği, sabır ve zaman gerektiren bir disiplindir. Tasarım sürecinde, günümüz mimarisi, şehirciliği, kültürel dönüşümler, teknolojik inovasyonlar, tüketici alışkanlıkları incelenir. Proje, farklı disiplinler ile koordineli bir şekilde her detayda inceltilerek sonuç ürünün en iyi kaliteye ulaşması hedeflenir.

Kurulduğu günden bugüne kamu yapıları, kültürel yapılar, eğitim yapıları, konut projeleri, spor tesisleri, kentsel tasarım ve master plan projeleri gibi çeşitli ölçek ve büyüklükte tasarımlar ortaya koyan Dodofis Mimarlık, projelerini araştırmacı ve sorgulayıcı bir bakış açısı ile olgunlaştırır.

“Every great architect is – necessarily – a great poet. He must be a great original interpreter of his time, his day, his age ” Frank Lloyd Wright

 

Dodofis | Mimarlık – İç Mimarlık – Kentsel Tasarım – Master Plan | Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık Ofisi | İstanbul – Kadıköy
mimar_fırat doğan_itü_mimarlık

Fırat Doğan

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden 2010 yılında yüksek onur derecesiyle mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nı bitirdi. Öğrenciliğinden itibaren birçok ulusal ve uluslararası yarışmalara ve workshoplara katıldı. Katıldığı yarışmalarda 1.lik ödülleri de dahil olmak üzere çeşitli derecelerde ödüller aldı. Mezuniyeti sonrası çalıştığı ofislerde büyük ölçekli birçok projenin tasarımını ve yürütücülüğünü üstlendi. Çalışmalarına Burcu Kırcan Doğan ile kurdukları Dodofis Mimarlık'ta devam etmektedir. Aynı zamanda farklı üniversitelerde mimari tasarım dersi vermekte ve jüri üyeliği yapmaktadır.

Burcu Kırcan Doğan

İAL'den mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı'nı bitirdi. Mezuniyeti sonrası Türkiye'nin önde gelen ofislerinde farklı ölçek ve işlevdeki yapıların tasarım ve uygulamasında görev aldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 1.lik Ödülleri de dahil olmak üzere çeşitli derecelerde ödüller aldı. Çalışmalarına Fırat Doğan ile kurdukları Dodofis Mimarlık'ta devam etmektedir. Aynı zamanda farklı üniversitelerde mimari tasarım dersi vermekte ve jüri üyeliği yapmaktadır.

dodofis mimarlık hakkında

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED