İstanbul Municipality Eyüp Social Center

İstanbul Municipality Eyüp Social Center

İstanbul Municipality Eyüp Social Center, community center and soup kitchen design competition, 2.nd mention prize

Yapı, önemli yaya potansiyeli barındıran bu iki bölge arasında örgütlenen açık alan kurgusu etrafında şekillenir. Üst ve alt kotları birbirine  bağlayan ve kademelenerek  farklı fonksiyonların farklı kotlarda kendi kapalı kullanımına dahil olan bu açık alanlar, üst kotta Kaşgari sokak ile Piyer Lotiye, alt kotta ise konutlar arası mevcut ve öneri yaya merdivenleri ile Tarihi kent merkezine bağlanır. Bu yaya bağlantıları ve merdivenler üzerinde düzenlenen çocuk parkı, açık spor alanı ,  oturma birimleri ve kentsel donatılar ile mahallelinin alanı aktif kullanması teşvik edilir.

| İstanbul büyükşehir belediyesi | Social center competition| Mimari Proje Yarışması | Dodofis architecture office | Istanbul architecture offices

dodofis architects
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED