Talas Urban Park And Cultural Center

​Talas Urban Park And Cultural Center

Dodofis architecture Office, awarded design for Talas Urban Park And Cultural Center urban design competition

İNŞAİ FAALİYETLER – KENT VE ÇEVRE ÜZERİNE

  Kentlerdeki inşai faaliyetler sonucunda oluşan hafriyatların döküldüğü şehir içi ya da şehir dışı dolgu alanları, bu inşa faaliyetlerinin tahrip edici yönünün görünür hale gelmesidir. Mimarlık, salt olarak; çoğu zaman doğayı ve ekolojik dengeyi tahrip eden bu inşai faaliyetler öncesinde yapılması gereken bir planlama işi olarak görülmemelidir. Bu inşai faaliyetleri ehlileştirmek,  insan faaliyetleri ile doğa ve çevre arasında arabulucu görevi üstlenmek,  bazen daha az bazen hiç yapmamak da mimarlık disiplininin konusudur denilebilir.

  Eski bir askeri alan olması sebebiyle kent içi geniş bir yeşil alana ve endemik ağaç türlerine sahiplik yapan yarışma alanı, dolgu alanı olarak kullanılmıştır. Önerilen açık ve kapalı alanlar, tahrip olan bu kısımda toplanmış ve alanın doğal peyzaj dokusu korunup rehabilite edilmeye çalışılmıştır.

Talas Urban Park And Cultural Center

| talas  belediyesi |  Mimari Proje Yarışması | Dodofis architecture office | istanbul architecture office | dodofis architects

dodofis architects
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED