İTÜ İşletme Fakültesi

İtü İşletme Fakültesi

Proje alanı, bünyesinde silahhane, karakolhane ve talimhane gibi önemli tarihi yapıları da barındıran İTÜ Maçka Kampüsü’nde yer almaktadır. Kampüs konumu itibariyle, günümüz kent yaşantısının odak noktalarına yakınlığı ve yakın çevresindeki tarihi referanslarla etkileşimi vesilesiyle kentsel bellekte önemli bir noktada yer almaktadır.

İTÜ İşletme Fakültesi’nin yeniden tasarlanması sürecinde, lokasyonun ve programın potansiyellerini ortaya çıkarmak ve aktif bir kampüs hayatı şekillendirmek hedeflenmektedir.

eğitim yapısı | istanbul teknik üniversitesi | okul mimarisi | Dodofis Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık ofisleri

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED