KOTOR FK BOKELJ STADYUMU

KOTOR FK BOKELJ STADYUMU

Kotor Stadı Bağlam / Sınırlı Kamusal Alan

Unesco koruma alanı olan Kotor, tarihi geçmişi ve coğrafi konumu ile benzersiz bir bölgedir. Proje alanının bulunduğu Kotor’un bu kentsel dokusu, çevresindeki kayalıklar ve sahil arasında sıkışmış, dolayısıyla geniş yerleşim alanları ve toplanma mekanları üretme açısından sınırlı imkanlara sahip bir yerde bulunmaktadır. Bağlamın bu özel girdileri, proje alanının mekânsal yapısını, bölge sakinleri için değerli bir potansiyel kamusal alan haline getirmektedir. 

Konsept / Herkes için erişim Spor tesisleri

Sportska Dvorana ve Zoran Džimi Gopčević Yüzme havuzu arasındaki güney caddesi ile proje alanını sahile ve şehir merkezine bağlayan batıdaki Iva Brkanovica caddesinin kesiti, özellikle çocuklar ve bölgedeki genç sakinler için hem ticari hem de kamusal kullanım için yüksek bir potansiyele sahiptir.

Herkesin erişebileceği bir mahalle stadyumu elde etmek için batı ve doğu tribünleri boyunca yeşil bir platform oluşturulmuştur. Bu sayede hem taraftar çıkışları hem de gençlerin ve çocukların spor aktivitelerine katılabilecekleri kamusal alanlar bu yeşil platform boyunca düzenlenmiştir. 

Programatik şema

VIP alanları, protokol ve esnek iç mekanları barındıran kütlenin kaldırılarak, hem sirkülasyonu hem de kamusal kullanımı sağlayan bir orta kot/yeşil platform oluşturulmuştur. Stadyumu şeffaflaştırılarak ve görsel bir bariyer oluşturmaktan kaçınılarak Mahalle ile görsel bir bütünlük sağlanmıştır.
Stadyumun kent için geniş bir mekansal alanı barındırdığı düşünüldüğünde, kent için görsel bariyerlerden ve işlevsel olarak kayıp/kapalı alanlardan kaçınmak önemlidir. Bu amaçla, stadyumun güneybatı köşesinde kamusal toplantı ve buluşmalara olanak sağlayacak çok amaçlı bir salon düzenlenmiştir. Bu değerli alanın Iva Brkanovica caddesine bakan kuzey kısmında ise Club Bokelj için bir hediyelik eşya dükkanı ve kafeler, restoranlar düzenlenmiştir. Yeşil platformun orta noktasının altında, ayrı ayrı çalışabilen oyuncu girişi, basın girişi ve VIP-Protokol girişi düzenlenmiştir. Zemin katın merkezi planı ve caddeden kolay erişim sayesinde UEFA yönetmeliklerinde önerildiği gibi sağlık ve basın toplantısı-çalışma alanları halka hizmet verebilmektedir. Batı tarafına benzer şekilde, kulüp bokelj evine hizmet veren bir kantin ve yardımcı sahayı gören bir çim amfi tiyatro düzenlenmiştir. Bu tarafın güney köşesi misafirlerin hızlı ve kolay tahliyesini sağlamak için boş bırakılmıştır.

| KOTOR  STADYUMU| Stadyum Yarışması | Mahalle Stadyumu | Dodofis Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık ofisleri

 

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED