Çarşı ve Kültür Merkezi

Çanakkale Çarşı ve Kültür Merkezi / Alışveriş Merkezi

Mevcut durumda dışa kapalı iş merkezi ve kapalı otopark olarak kullanılan proje alanında eski yapı bütünü yerine önerilen Çarşı, Yaşam Merkezi ve Kültür Merkezi, içinde bulunduğu tarihi kentsel dokunun ve bağlamın uyumlu bir parçası olarak tasarlanmıştır. Önerilen yapı ; avlu, pasaj, esnaf sokağı, topoğrafya ve teras gibi geleneksel ve tarihi mimari mekan ve öğeleri  kendi içinde uyumlu ve birbirini besleyecek şekilde ihtiva eder. Proje alanı, oluşturulan ara mekanlar ile ticaret alanının cazibesi artırılarak  kent için önemli bir odak noktası haline gelir.

Zemin katta hak sahiplerinin dükkanları olabildiğince bir arada oluşturulan pasaj ve esnaf sokağı etrafında yapı içine bakacak şekilde konumlandırılmıştır .  Muammer Aksoy Parkı’na bakan kısımda daha büyük cafe ve restoranlar yeralır. Alanın PTT tarafındaki kör cephe kısmında et kalınlığı fazla olan ve büyük mağazacılığa olanak tanıyan ticari alanlar yerleştirilmiştir. Sonuç olarak zemin kat yapı dış çepherine yerleşen ve park ile bütünleşen cafe restoran alanları, iç kısımda yeralan ve çekim noktası oluşturacak büyük mağazalardan oluşur. Bu ikisi arasına da sirkülasyondan faydalanacak esnaf sokakları yeralır. Yapı güneybatı ucunda oluşturulan kamusal boşluk ve amfinin yanında, bu kamusal alanı besleyecek sergi alanı tertiplenir. Konferans, sinema ve kültür merkezinin girişi bu sergi alanı içinden verilir. Alanın Kentten algılandığı bu kıymetli nokta kültür faaliyetlerine ayrılmış olur.

Kültür Merkezi | Alışveriş Merkezi|Çanakkale Belediyesi| Dodofis Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık ofisleri

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

Comments are closed.