Akhisar Belediye Meydanı Kentsel Tasarım Projesi

Akhisar Belediye Meydanı ve Çevresi Kentsel Bağlam

Cumhuriyet’in ilk yıllarında halkın büyük çoğunluğunun geçim kaynağı olan tarım, yıllar geçtikçe yerini küçük sanayiye bırakmaya başlamıştır. Bu durum yaşam tarzındaki değişimi de beraberinde getirmiştir. Kentsel gelişim artmış ve sosyal hayat dönüşüme uğramıştır. Geçmişten bugüne doğa ile güçlü bağlarla bağlı olan Akhisar halkının, sahip olduğu bağları kaybetmemesi açısından kentsel yeşil alanların ve Belediye Meydanı ‘nın önemi kentleşme oranıyla doğru orantılı olarak artmıştır.

Bu bağlamda Belediye Meydanı konumu ve yüzölçümü açısından büyük önem taşımaktadır. 2009 yılında kente kazandırılan Gölet Alanı, kentliyi buluşturan etkinliklere (Çağlak Festivali, Bilim Şenliği, Kültür Buluşması vb.) ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Ancak geçmişten beri kentliyi bir araya getiren ve uzun yıllar kentin en büyük kullanılabilir yeşil alanı olan “Park” ve “Belediye Meydanı” , kentsel bellekteki önemi ve tarihi merkeze yakınlığı ile çok ciddi bir potansiyel barındırmaktadır.

Yoğun yaya potansiyeline sahip, önemli bir ticaret aksı olan Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi ile “park” arasında köprü vazifesi gören 3. Sokak’ın günün belli saatlerinde yayalaştırılması önerilmiştir. Devamında parkın içinde devam ettirilen aks ile park içi dolaşım sistematiği geliştirilmiştir. Bu yolla parkın güneyinde yer alan eğitim birimleri ve planlanan Akhisar Kent Parkı (Eski Stadyum Alanı) ile ilişkinin güçlendirilmesi planlanmaktadır.

Parktaki tescilli yapılar dışında kalan (wc, büfe, durak vs.) eklenti yapılar yerine park içine dengeli bir şekilde yerleştirilen, birbiriyle aynı tasarım diline sahip donatılar yerleştirilir. Bu şekilde tescilli yapılar ön plana çıkartılır ve öneri kentsel donatılarla  park canlandırılmaktadır.

Mansiyon Ödülü | Akhisar Belediye Meydanı | Akhisar Belediyesi | Kentsel Tasarım | Dodofis Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık ofisleri

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

Comments are closed.