Bursa Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu

Bursa Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu

Proje kapsamında, kent içi yeşil sürekliliğinin sağlanması ve üst ölçekte  nilüfer deresi ve gökdere yeşil koridorunun kent içinde de devam ettirilmesi planlanmıştır. Bu şekilde üst ölçekte kenti çevreleyen ekolojik sürekliliğin, kent içi yeşil alanlar  ile bağlanması sağlanmakta ve kentin ekolojik kesintiye neden olmasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bursa’nın en büyük kent içi yeşil alanlarından biri olan Reşat Oyal Parkı’nın kıyısında, yoğun kent dokusu ile park alanı arasında sınır teşkil eden bir noktada konumlanan proje alanı,  kuzeyde eğitim alanları ile komşuluk kuran bir bağlamda yer almaktadır.  Proje topoğrafyayla uyumlu, park ile bütünleşen ve yeşili üst kota taşıyan bir çatı kurgusu çevresinde şekillenir. Parka yönelen eğimli çatı, yeşili ve kamusallığı üst kota taşımakta, kentli için bir “seyir tepesi”ne dönüşmektedir.

BURSA KAPALI SPOR SALONU VE YÜZME HAVUZU

| Bursa büyükşehir belediyesi |  Mimari Proje Yarışması | Dodofis Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık ofisleri

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED