Plug in Participation Amman / Jordan, 2012

Public Interface / A Suggestion for Public Spaces

Plug-in participation creates an insfrastructural graft to faciliate active public participation in the debate over public spaces. The intervention attaches itself onto existing and underutilized systems of information distribution. In Amman the plug-in appropriates the existing mechanisms of public transportation as a means of distribution. In Istanbul plug-in subverts the existing insfrastructure of underutilizied information kiosks and uses it for more public purposes.

Plug in Participation, kamusal alanlar üzerindeki tartışmalarda halkın  aktif katılımını kolaylaştırmak için bir arayüz oluşturur. Kendisini mevcut ve organize olmamış bilgi dağıtım sistemlerine bağlar. Önerilen arayüz Amman’da , toplu taşıma araçlarının varolan mekanizmalarını bir dağıtım aracı olarak kullanır. İstanbul özelinde ise oluşturulan bu arayüz mevcut kent kiosklarının  altyapısını kullanır. Bu sayede kent içi kiosklar  kamusal amaçlar için kullanılmış olur.

Public Space | Plug-in participation | Amman | Istanbul

Dodofis

dodofis architects
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

Comments are closed.