Halide Edip Adıvar Külliyesi, 2012

dodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi mosquedodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi görsel mosquedodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi vaziyetdodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi diyagramdodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi diyagramdodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi mimar sinan diyagramdodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi mimar sinan diyagram 2dodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi mimar sinan diyagram 3dodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi mimar sinan diyagram 4dodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi mimar sinan diyagram 5dodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi mimar sinan kesitdodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi mimar sinan kesit 1dodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi mimar sinan aksonometrikdodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi mimar sinan aksonometrik 1dodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi mimar sinan aksonometrik 2dodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi mimar sinan aksonometrik 3dodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi mimar sinan aksonometrik 4dodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi mimar sinan görseldodofis mimarlık ofisi halide edip adıvar külliyesi mimar sinan görsel 2

Halide Edip Adıvar Külliyesi mimari konsept

Şişli Halide Edip Adıvar Külliyesi İstanbul‘un yoğun kent dokusuna sahip Şişli’de yer almaktadır. Önerilen Külliye tasarımı içinde bulunduğu ekosistemin uyumlu bir parçası olacak şekilde düşünülmüştür.Camilerin kent içindeki konumunu incelediğimizde, camilerin insanları kendinde toplayan bir kamusal alan olduğunu görürüz. Bu kamusal boşluğun içinde de sembolik yapı yer alır. Batıda kutsal olan kilise ve kamusal alanı oluşturan meydan islam dünyasında tek bünyede toplanır. Sonuç olarak sembol yaratma çabasından sıyrılırsak elimizde camiden iki temel işlev kalır; biri meydan(kamusal alan) diğeri caminin kamusallığını arttıran karma fonksiyonlar(külliye) bu iki işlevi ters yüz ederek; bir tarafta yoğun kent dokusu diğer tarafta ezici ölçeğiyle kuleler arasında  sıkışmış, kamusal alan açısından zayıf Şişli’de cami işlevine sahip bir kentsel boşluk elde ederiz.

Cami mimarisi | Dini yapılar | Külliye | Şişli | Dodofis Mimarlık Ofisi | Istanbul Mimarlık Ofisi | Istanbul

Dodofis