Uşak Belediye Hizmet Binası

Uşak Belediye Hizmet Binası

Uşak Belediye Hizmet  Binası ’nda iki önemli girdi tasarımda etkin rol oynar.

Birinci girdiyi Uşak ilinde hakim olan karasal iklim, ikinci girdiyi ise yapının yapılacağı araziye komşu dere oluşturur.

Bu iki veri ışığında; yapının, dış iklimsel koşullardan bağımsız bir yaşam oluşturacak bir iç sokak etrafında şekillenmesi kararlaştırılmıştır. Bu iç sokak, dereye paralel bir şekilde konumlandırılır ve zemin katın ahşap deck’ler ile dereye bağlandığı bir kurgunun parçası olur. Programdaki sosyal ve kültürel işlevler bu kısma yerleşir.Bu yolla etkinliklerin buradaki ahşap deckler vasıtası ile dış mekanlara taşması arzulanmıştır.

Yapının ana girişi, oluşturulan bu iç sokağı dikine keser ve dereye bağlanır.

İkiye ayrılan bu sokağın  bir ucu daralır ve idari müdürlükler bu parça üstünde yoğunlaşır.

Sokağın geniş kısmı ise halkın daha aktif olarak kullandığı müdürlüklerden oluşur ve burada gerekli bekleme alanları, ferah galeriler etrafında tertip edilmiştir.  Özellikle zemin katın güneyinde dere ile görsel ilişkinin sağlanması sayesinde ziyaretçilerde ferahlık hissi uyandırılır ve dere manzarasından faydalanılır.

Yapıda olabildiğince gün ışığından faydalanmak amacı ile galerilerin üstü ışıklık olarak bırakılmıştır.

Yapı kütlesinin kuzey cephesi düz bir hatta sahip iken, güney cephesinde oluşturulan konsol ve çatı saçağı ile dik açılı güneş ışınlarının yapı iç hacmine ulaşması engellenir.  Yapı çift çidar ile çevrilerek ısı kayıpları en aza indirgenir. Yapının güneyinde uygulanan perfore bakır güneş kırıcıları ile ofis alanlarının konforu güneş ışığı kontrolü arttırılır.

Belediye Hizmet Binası | Belediye Binası | Kamu yapıları | Kültür Yapıları | Ofis Yapıları | Ofis Projeleri | Istanbul Mimarlık ofisleri | Mimari tasarım
Dodofis

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

Comments are closed.