Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası

Kayseri Ticaret odası Hizmet Binası iki temel kurgudan oluşur

Kayseri Ticaret Odası hizmet binası için önerilen yapı içinde yakın fonksiyonlar bir araya toplanarak programatik kütleler oluşturulur. Bu kütleler arasında veya içinde, giriş holü, fuaye, galeri ve kat bahçeleri gibi hacimsel boşluklar yaratılır. Espaslar ile kat içi ve katlar arası görsel bağlantı oluşturulur ve çalışma mekanının kalitesi arttırılır. Bu doluluk ve boşluk cam bir kabukla çevrilerek, taşan kütleler ile cephede ifade edilir. Ofis alanları orta alanda bulunan giriş holünün etrafında U şeklinde dizilir. Tüm ofis alanları bu şekilde cepheden ışık alırken yeralırken, iç kısımda da giriş holünden doğal ışık alır.

Plaza ve Saçak

Ticaret Odası hizmet binası ‘nı oluşturan parçalı kütleler ve arasındaki boşluklardan oluşan yapı hacmi strüktürel bir saçak ile örtülür. Yapı önünde, hem binanın kentli tarafından algısını güçlendirecek hem de Kocasinan Bulvarı paralelinde kamusallık yaratacak bir plaza ve peyzaj düzenlemesi yer alır. Bu plaza ve yapı kısmen uzayan saçak ile örtülerek sert iklimsel koşullara karşı koruma sağlar. (Saçak altına yerleştirilen rastlantısal profillerden sızan güneş ışınları ile zeminde ışık oyunları ve dinamizm sağlanır.

Program ve işleyiş

Peyzaj ve kent mobilyaları ile oluşturulan zemin dokusu, kullanımı yoğun zemin katta da devam ettirilir. Geri çekilen kesintisiz cam yüzey ile zemin katta  iç ve dış mekan bütünlüğü sağlanır. Bu sayede yoğun sirkülasyonun olduğu zemin katta  görsel ve algısal olarak ferah karşılama ve üye işlem mekanları oluşturulur. Parçalı kütlenin konsol yapan kısmın üstü ile saçak arası alanda restaron ve yemekhane düzenlenir. Buradan Kayseri şehir manzarası ve arkasındaki Erciyes dağı görünür. Şehrin dışında yer alan hizmet binası oluşturduğu kamusal alan ve zengin iç mekanlar ile cazip bir çalışma ortamı oluşturur.

Ticaret Odası hizmet binası | Ofis yapıları | Kamu yapıları | Mimari Proje Yarışması | Dodofis Mimarlık Ofisi | Mimari Proje | Mimari Tasarım | Istanbul Mimarlık ofisi | Kayseri
Dodofis

dodofis mimarlık
COPYRIGHT ©
dodofis mimarlık  2017
ALL RIGHTS RESERVED

Comments are closed.