Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası, 2014

dodofis mimarlık ofisi kayseri ticaret odası hizmet binası office building dodofis mimarlık ofisi kayseri ticaret odası hizmet binası office building dodofis mimarlık ofisi kayseri hizmet binası iç mekan render office building dodofis mimarlık ofisi hizmet binası hizmet binası giriş office building dodofis mimarlık ofisi hizmet binası diyagram hizmet binası dodofis mimarlık ofisi hizmet binası diyagram dodofis mimarlık ofisi hizmet binası diyagram dodofis mimarlık ofisi hizmet binası diyagram dodofis mimarlık ofisi hizmet binası diyagram dodofis mimarlık ofisi hizmet binası diyagram dodofis mimarlık ofisi hizmet binası plan

Kayseri Ticaret odası Hizmet Binası iki temel kurgudan oluşur

Doluluk ve boşluklardan oluşan mekanda espaslar yaratmak

Kayseri Ticaret Odası hizmet binası için önerilen yapı içinde yakın fonksiyonlar bir araya toplanarak programatik kütleler oluşturulur. Bu kütleler arasında veya içinde, giriş holü, fuaye, galeri ve kat bahçeleri gibi hacimsel boşluklar yaratılır. Espaslar ile kat içi ve katlar arası görsel bağlantı oluşturulur ve çalışma mekanının kalitesi arttırılır. Bu doluluk ve boşluk cam bir kabukla çevrilerek, taşan kütleler ile cephede ifade edilir. Ofis alanları orta alanda bulunan giriş holünün etrafında U şeklinde dizilir. Tüm ofis alanları bu şekilde cepheden ışık alırken yeralırken, iç kısımda da giriş holünden doğal ışık alır.

Plaza ve Saçak

Ticaret Odası hizmet binası ‘nı oluşturan parçalı kütleler ve arasındaki boşluklardan oluşan yapı hacmi strüktürel bir saçak ile örtülür. Yapı önünde, hem binanın kentli tarafından algısını güçlendirecek hem de Kocasinan Bulvarı paralelinde kamusallık yaratacak bir plaza ve peyzaj düzenlemesi yer alır. Bu plaza ve yapı kısmen uzayan saçak ile örtülerek sert iklimsel koşullara karşı koruma sağlar. (Saçak altına yerleştirilen rastlantısal profillerden sızan güneş ışınları ile zeminde ışık oyunları ve dinamizm sağlanır.

Hizmet Binası Program ve işleyiş

Peyzaj ve kent mobilyaları ile oluşturulan zemin dokusu, kullanımı yoğun zemin katta da devam ettirilir. Geri çekilen kesintisiz cam yüzey ile zemin katta  iç ve dış mekan bütünlüğü sağlanır. Bu sayede yoğun sirkülasyonun olduğu zemin katta  görsel ve algısal olarak ferah karşılama ve üye işlem mekanları oluşturulur. Parçalı kütlenin konsol yapan kısmın üstü ile saçak arası alanda restaron ve yemekhane düzenlenir. Buradan Kayseri şehir manzarası ve arkasındaki Erciyes dağı görünür. Şehrin dışında yer alan hizmet binası oluşturduğu kamusal alan ve zengin iç mekanlar ile cazip bir çalışma ortamı oluşturur.

Ticaret Odası hizmet binası | Ofis yapıları | Kamu yapıları | Mimari Proje Yarışması | Dodofis Mimarlık Ofisi | Mimari Proje | Mimari Tasarım | Istanbul Mimarlık ofisi | Kayseri

Dodofis

2 thoughts on “Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası, 2014

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir